Välkommen till Miljö & Kvalitetsutveckling – affärsorienterat utvecklingsarbete inom miljö och kvalitet

elips1
elips2

Både krav och möjligheter ökar och förändras. Med dina affärer och tjänster i fokus tar Miljö & Kvalitetsutveckling miljö- och kvalitetsarbetet ett steg längre. Då blir ledningssystemen för miljö och kvalitet fullt ut integrerade i dina affärer – där de hör hemma. Affärs- och utvecklingsidéer får du på köpet.

  • Utveckla verksamheten och affärerna för ökad lönsamhet
  • Metodiskt arbete med förbättringar ökar effektiviteten
  • Spara resurser
  • Nå ut med miljö- och kvalitetsbudskapet med trovärdig kommunikation
  • Rätt kunskap för ökad säkerhet och trygghet med skräddarsydda utbildningar
  • Tillgång till extra resurs: Miljö- och kvalitetsansvarig, projektledare, bollplank.