Energigenomgång

Energigenomgången visar hur mycket energi som används i verksamheten och till vad. Den ger ett faktabaserat underlag till beslut om åtgärder som besparingar, prioriteringar och investeringar.

Energianvändning är förknippad med större eller mindre negativ miljöpåverkan. Det är ett viktigt skäl att minska
och/eller effektivisera energianvändningen.

Energi kostar pengar.
Det är varken företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt smart att slösa.

Gör en energiinventering i verksamheten.
Bli energismart!

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här