Frågor och svar

Hur startar man ett miljö- och/eller kvalitetsarbete?
Börja med att svara på frågan vad vill ni uppnå! Bestäm ambitionsnivån och takten. Gå vidare med att ta reda på vilken påverkan er verksamhet har på den yttre miljön. Vilka åtgärder gör ni redan idag och vilka ytterligare kan övervägas? Vad är kundernas behov? Vad gör era konkurrenter? Vilka kommande krav och behov kan väntas i er bransch?

Är certifiering en garanti för ett bra miljö- och kvalitetsarbete?
Certifiering visar genom externa revisioner att det finns ett fungerande arbetssätt som uppfyller både standardernas och egna krav. Det innebär att systematiskt arbeta med att förbättra miljö och kvalitet i verksamheten. Ambitionsnivå och mål avgör ni själva. Däremot är det ingen garanti för att miljön inte påverkas negativt eller att verksamheten är ”felfri”, vilket heller inte är syftet. Fokus ligger på att ständigt bli bättre.

Måste företaget certifiera sig?
I vissa branscher och sammanhang har certifiering blivit en konkurrensfördel och ett kundkrav. En återkommande extern granskning får också ofta till resultat att något faktiskt blir gjort! Och det är en form av kvitto på att verksamheten hela tiden arbetar med förbättringar. Det går  mycket väl att ha miljö- och kvalitetssystem utan certifiering.

Hur lång tid tar det att införa miljölednings/kvalitetssystem?
Beroende på hur mycket som redan är gjort, är en ganska vanlig tidsram ca 1-1,5 år. Det beror också på hur mycket tid som kan avsättas. Själva införandet av ett miljö- eller kvalitetssystem är i sig en viktig läroprocess. Det innebär vanligen bättre grepp om verksamheten och bättre förståelse för miljö- och kundkrav.

Hur kommer arbetsmiljöfrågorna in?
Arbetsmiljö innefattas inte i standarderna för miljö och kvalitet. Däremot spelar arbetsmiljö och kompetens stor roll för både miljöpåverkan och relationer till kunder, och utifrån det perspektivet fångas en del av arbetsmiljö- och personalfrågorna upp. Det finns särskilda ledningssystem för arbetsmiljöfrågor som även kan certifieras, t ex enligt AFS 2001:1 eller OHSAS 18001. Det går bra att integrera även ledningssystem för arbetsmiljö med miljö- och kvalitetssystem.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter!
Klicka här