Kvalitetsledning

Kvalitetsledningssystem utgår från dina kunders krav och behov.

Det skräddarsys för att garantera mesta möjliga affärsnytta och högsta kundkvalitet. Kvalitetssystem ska byggas utifrån din verksamhet, inte tvärtom. Kundens krav på och upplevelse av kvalitet är ledstjärnan. Ledningssystemet är kartan för att nå verksamhetsmålen.

Byggstenar i ett kvalitetssystem

  • Genomgång av verksamheten ur kundens perspektiv
  • Policy, kvalitetsmål och handlingsplan tas fram
  • Rutiner och instruktioner kompletteras, ansvar och resurser fastställs
  • Uppföljning och ständig förbättring ser till att fokus på kundnytta behålls

Certifiering
Kvalitetssystem kan, men behöver inte vara certifierade. En certifiering enligt t ex ISO 9001 innebär att kraven i standarden uppfylls och granskas av en extern revisor.
I vissa branscher och sammanhang är certifiering både kundkrav och en konkurrensfördel. Det finns andra former av utomstående verifiering som t ex FR 2000. Miljö & Kvalitetsledning  hjälper ditt företag hela vägen fram till godkänd certifiering.

Miljöledning och kvalitetsledning integreras ofta i ett och samma system.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här