Makten över klimatet

Makten över klimatet
av Christian Azar

En bok om klimatförändringarna, deras historia och våra framtida möjligheter – och den politiska viljan?! – att lösa
eller mildra effekterna. Författaren är erkänd klimatexpert och har bland annat medverkat i FNs klimatpanel ICCP.

Kontakt