Miljöledning

Miljöledningssystem stöder och utvecklar verksamheten

Miljöledningssystem skräddarsys efter din verksamhet för mesta möjliga nytta för miljön och affärerna. Det skapar ordning och reda genom mål och åtgärder, kunskap, ansvar och uppföljning. Ledningssystemet är kartan för att nå verksamhetsmålen.

Byggstenar i ett miljöledningssystem

  • Nulägesanalys med genomgång av miljöpåverkan, miljölagkrav, miljörisker och riskanalys, kunskap, nuvarande rutiner och miljöarbete
  • Miljöpolicy, miljömål och handlingsplan tas fram
  • Rutiner och instruktioner kompletteras, ansvar och resurser för miljöarbetet definieras
  • Uppföljning och ständig förbättring är navet i miljöarbetet

Miljöledning och kvalitetsledning integreras ofta i ett och samma system.

Certifiering

I vissa branscher är certifiering både kundkrav och konkurrensfördel. Miljöledningssystem kan, men behöver inte vara certifierade. Certifiering enligt t ex ISO 14001 innebär att standardens krav uppfylls och granskas av en extern revisor. Det finns andra former av utomstående verifiering av miljöarbetet som liknar ISO-standarden, t ex Svensk Miljöbas och Blå Flagg. Miljö & Kvalitetsutveckling hjälper ditt företag hela vägen fram till godkänd certifiering.

Berätta om miljöarbetet – kommunikation

Informera omvärlden om vad ni gör på miljöområdet och varför. Det intresserar ofta fler än ni tror och har ett värde för varumärket. En intressent- och omvärldsanalys liksom en strategi för vem som ska ha vilken information när och på vilket sätt, är grunden i effektiv kommunikation.

Ring eller fyll i dina kontaktuppifter
Klicka här