Om företaget

Något viktigt att jobba för och med.

Idag använder vi resurser på ett sätt som inte är hållbart. Vår omgivande natur orkar inte med att rena luft och vatten eller att bryta ned giftiga kemikalier och metaller i samma takt som vi sprider dem. Naturens förmåga att ge oss ett jämnt klimat, livsmedel, mediciner – det som är vårt egentliga kapital – påverkas negativt.

En hållbar utveckling är en utveckling som ser till att vi och kommande generationer världen över har tillgång till de resurser vi behöver för goda levnadsvillkor. Vi kan nyttja resurser mer ekonomiskt och ansvarsfullt än vi gör idag. Ett genomtänkt miljö- och kvalitetsarbete är en överlevnadsfråga, både för det enskilda företaget och globalt.

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Låt oss göra det tillsammans! Med den utgångspunkten startade Miljö & Kvalitetsutveckling 2003.

Vision.
Miljö & Kvalitetsutveckling vill bidra till en bättre värld för sina kunder och deras omgivning. Det ska göra skillnad att anlita Miljö & Kvalitetsutveckling.
Målet är minskad miljöpåverkan. Medlen är

  • Bra affärer för kunden
  • God hushållning med resurser

Affärsidé.
Miljö & Kvalitetsutveckling erbjuder tjänster till företag,
offentlig verksamhet och organisationer som vill förbättra sitt miljö- och kvalitetsarbete. Kundens affärer är drivkraften till en bättre miljö och hållbar utveckling.

Miljö- och kvalitetsarbete i Miljö & Kvalitetsutveckling. 
Störst miljöpåverkan i den egna verksamheten sker i kunduppdrag och vid tjänsteresor. I uppdragen är kunskap, kompetensutveckling och god kommunikativ förmåga centralt. Vid resor gäller kollektiva färdsätt framför bil, liksom tåg framför flyg. På kontoret används Bra Miljö-val-el.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här