Tjäna pengar och rädda världen

Tjäna pengar och rädda världen!

Det är titeln på en inspirerande bok av Maja Brisvall och Erika Augustinsson. Här beskrivs en ny typ av företagande och företagare. Med visionen att göra gott, både mot vår miljö och mot varandra, inte minst de människor i världen som har minst av materiella resurser, har en rad entreprenörer startat företag världen över. Det handlar inte om antingen ideell eller kommersiell verksamhet, utan om både och. Och detta till gagn för alla! Många exempel ges i boken, som varmt rekommenderas som upplyftande läsning. Lite extra roligt är att Maja Brisvall finns i Vaxholm precis som undertecknad!
”Tjäna pengar och rädda världen, Den hållbara ekonomins entreprenörer”. Bookhouse Publishing, 2009.

 Kontakt