Utbildning

Miljö & Kvalitetsutveckling erbjuder flera olika utbildningar – skräddarsydda för er verksamhet.

Miljölagstiftning och miljöledningssystem ställer krav på verksamhetsutövaren att känna till och förebygga företagets miljöpåverkan.

Utbildning och kunskap skapar motivation för miljö- och kvalitetsarbete. Det minskar negativ miljöpåverkan, risken för misstag liksom kostnader för onödig resursförbrukning.

Det blir enklare och tryggare för både ledning och medarbetare att diskutera miljöfrågor med kunder och andra intressenter. Kunskap om den egna verksamhetens miljöfrågor är en del av kundkvaliteten.

  • Breddutbildning. Grundläggande miljö-
    kunskap om varför och hur miljöproblem uppstår, vilka miljöfrågor som finns i vår egen verksamhet, miljöarbetet idag och i framtiden
  • Ledningsseminarium. Fokus på miljöfrågor i verksamhetsutveckling, kundkrav och omvärld, strategiska risker samt miljölagstiftningens krav
  • Riktad grupputbildning. Olika yrkesgrupper behöver både grundläggande och specifika miljökunskaper för den egna yrkesrollen

Utbildningen läggs upp efter era behov och aktuella miljöfrågor. Praktiska frågor och verklighetsanknutna problem som ändå ska lösas ingår som moment i alla utbildningar.

Det är skillnad på att Veta, Kunna och Göra.
Skillnaden minskar genom övning.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här