Miljö- och kvalitetsansvarig

Extra resurs, projektledning eller bollplank beroende på era behov.

Ibland behöver verksamheten hjälp med avlastning
eller förstärkt kompetens för kortare eller längre tid. Kompetens utifrån kan inspirera till att utveckla och
få ny fart i miljö- och kvalitetsarbetet. En inhyrd person kan vara ett smidigare alternativ än att anställa.

Miljö & Kvalitetsutveckling erbjuder

  • Projektledare för enskilda projekt
  • Inhyrd kvalificerad miljö- och kvalitetsansvarig som driver ledningssystemen
  • Bollplank i affärsutvecklingen. Många års erfarenhet från mycket olika verksamheter ger en unik kunskapsbas och bredd

Ett bra ledningssystem ska fungera även vid personbyten. Miljö & Kvalitetsutveckling ser till att kompetensen finns kvar på rätt ställen i företaget.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här