Utredningar

Utredningar ger kunskap och fakta

Aktuell kunskap om omgivningen behövs för att vara säker på att verksamheten är på rätt väg. Affärs- och omvärldsanalyser sker hela tiden i ett företag, men inte alltid så systematiskt. Det innebär risk för att beslut tas på ofullständiga eller i värsta fall felaktiga grunder. Undvik det genom ett metodiskt sätt att ta reda på fakta!

Exempel på områden där det ofta finns behov av mer information är:

  • Vilka miljökrav och behov har våra kunder?
  • Vad kan vi förvänta oss på lagstiftningsområdet?
  • Vad händer på avfallsområdet?
  • Vad gör våra konkurrenter?
  • Kan innehållet i våra produkter bytas mot mer miljöanpassade alternativ?
  • Vilka i vår omgivning kan ha intresse av vårt miljö- och kvalitetsarbete?
  • Vilka kanaler kommunicerar vi genom idag? I morgon?
  • Vilka nya marknader kan finnas för våra produkter eller tjänster?

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka här