Vår tid på jorden

Vår tid på jorden
av Johan Rockström och Mattias Klum

Utifrån flera olika vetenskapliga discipliner beskriver två internationellt verksamma och välkända svenskar, miljöforskaren Johan Rockström och fotografen Mattias Klum, hur flera av jordens system och processer utvecklas åt fel håll: klimatförändringen, havsförsurningen, ozonet i stratosfären,
de biogeokemiska faktorerna, den globala färskvattenanvändningen, förändringarna i markanvändning, förlusten av biologisk mångfald, kemiska föroreningar och aerosoler i atmosfären. Det är bråttom om vi ska kunna vända kurvorna och författarna vill ge oss inspiration och vägledning.

Kontakt